Evropska komisija je 24. junija zagnala javno posvetovanje »Poti do uspeha v šoli – odpravljanje slabih rezultatov pri osnovnih znanjih in spretnostih ter zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja«.

Namen posvetovanja je zlasti opredeliti: glavna prednostna področja, na katerih so potrebni novi ali okrepljeni ukrepi na različnih ravneh in v različnih sektorjih izobraževanja in usposabljanja, da bi zmanjšali delež učencev s slabimi učnimi dosežki in povečali delež prebivalstva z najmanj srednješolsko izobrazbo; nove izzive in cilje, ki jih je treba obravnavati, zlasti po krizi zaradi COVID-19; orodja in postopke, ki bi lahko dodatno podprli prizadevanja za spodbujanje uspeha v šoli.

V javnem posvetovanju lahko sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik, ki je dostopen na tej povezavi. Posvetovanje bo potekalo do 30. 9. 2021.