Urad ZN za droge in kriminal (UNODC) je 28. junija objavil globalno študijo z naslovom Abused and Neglected - A Gender Perspective on Aggravated Migrant Smuggling and Response.

UNDOC v študiji, v kateri so analizirali tranzitne poti v Zahodni in Severni Afriki, Sredozemskem morju in Srednji Ameriki, opozarja, da so begunci in migranti, ki potujejo s pomočjo organiziranih tihotapskih mrež, pogosto izpostavljeni skrajnemu nasilju, mučenju, posilstvom in ugrabitvam. Pri čemer nacionalni organi pregona ne ukrepajo v zadostni meri, v nekaterih primerih pa so celo soudeleženi v kaznivih dejanjih.

Študija, ki upošteva perspektivo spola pri tihotapljenju in odzivanju, kaže, da so moški primarno podvrženi prisilnemu delu in fizičnemu nasilju, ženske pa spolnemu nasilju, ki pogosto vodi tudi v nezaželene nosečnosti in splave. Študija je dostopna na tej povezavi.