Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. julija 2021 objavilo predlog posameznih vsebin Strateškega načrta SKP 2023–2027, ki vsebuje analizo stanja, opredeljene potrebe, intervencije, finančni razrez, zneske na enoto ter kazalnike učinka.

Z objavo predloga posameznih vsebin Strateškega načrta SKP 2023–2027 se je pričela javna razprava, ki bo trajala do 15. 8. 2021. Spletni obrazec, preko katerega lahko oddate mnenja in predloge, najdete na skp.si

V okviru javne razprave bo MKGP organiziral več javnih posvetovanj, na katere so vabljeni vsi zainteresirani. Termini in lokacije javnih posvetovanj so objavljeni na zgornji povezavi.