Iz Mreže Plan B za Slovenijo obveščajo, da se bo 7. septembra 2021 preko spleta odvil posvet  Aarhuška konvencija in podnebje v času predsedovanja. 

V kontekstu predsedovanja Nemčije, Portugalske in Slovenije bodo na posvetu razpravljali o aktualni problematiki uveljavljanja Aarhuške konvencije v povezavi z varstvom človekovih pravic, novim Podnebnim zakonom EU in siceršnjimi podnebnimi prizadevanji. Prispevki priznanih mednarodnih in domačih strokovnjakov in razprava z njimi bo usmerjena na potrebo in možnosti za resnično in učinkovito angažiranje civilne družbe, ki je pomemben zaveznik oblikovanja okoljskih politik,  tako na ravni EU kot tudi v nacionalnem okviru. 

Več informacij o dogodku in prijavi najdete na spletni strani Mreže Plan B za Slovenijo

Dogodek organizira nemška nevladna organizacija  UfU – neodvisni inštitut za okolje, slovenski soorganzatorji dogodka pa so Inštitut za politike prostora – IPOP, koordinator Mreže za prostor, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, koordinator Plan B za Slovenijo, mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolje in Center za mednarodno in poslovno pravo.