Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obvešča, da je v javni razpravi predlog Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021–2030 (ReNPSV21-30). Gradivo je od 9. julija  2021 objavljeno na spletni strani E-demokracije.

Komentarje na predlog nove resolucije sprejemajo do 10. septembra 2021. 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021–2030 določa usmeritve za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva v navedenem obdobju. Opredeljuje osnovna izhodišča za delovanje in razvoj sistema, določa cilje in aktivnosti za dosego teh ciljev, določa razvoj storitev in programov socialnega varstva vključno s cilji do leta 2030, opredeljuje način izvajanja in spremljanja izvajanja resolucije in opredeljuje vire (kadrovske in finančne) za izvajanje ciljev resolucije ter načrtovan razvoj storitev in programov.