Podnebno ogledalo je dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za preteklo leto.

Metodologija za pripravo Podnebnega ogledala je bila razvita v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050, Podnebno ogledalo 2021, ki mu bo prihodnje leto sledilo še Podnebno ogledalo 2022, ki ga izvajajo na Centru za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan« v sodelovanju s PNZ, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije.

Tako kot lani vas tudi letos vabijo, da si ogledate osnutke sektorskih zvezkov in jim posredujete svoje pripombe na pripravljene vsebine. Dokumente najdete na podnebnapot2050.si.

Pripombe lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 20. septembra 2021.