V četrtek, 14. oktobra 2021 med 10. in 14. uro bo v Hiši EU na Dunajski cesti 20 v Ljubljani potekal posvet »Od 55 do 1,5 > Ali so predlagane podnebne in energetske politike EU za doseganje podnebnih ciljev 2030 zadostne in družbeno pravične?«.

Po sprejetju Evropskega podnebnega zakona je sredi julija Evropska komisija predstavila predlog zakonodajnega svežnja "Pripravljeni na 55", s katerim naj bi EU dosegla vsaj 55% zmanjšanje emisij do leta 2030 glede na leto 1990. Ali so predlagani ukrepi zadostni za doseganje okrepljenega podnebnega cilja EU in ali lahko z njimi omejimo globalno segrevanje na 1,5 °C glede na predindustrijsko dobo, kot smo se zavezali s Pariškim sporazumom? Ali predlagani sveženj vodi v družbeno neenakost in plačevanje stroškov posameznikov, medtem ko potrebnih sprememb v industriji ne bo? Kakšno vlogo ima pri tem Slovenija in kakšno zakonodajo potrebujemo?

Na dogodku, ki ga organizirajo v okviru vsebinskih mrež NVO s področja okolja in prostora, Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, bodo izpostavili nujnost ukrepanja in povezali različne deležnike v razmisleku o glavnih elementih predlagane zakonodaje, možnih in potrebnih rešitvah ter priložnostih, ki jih ponuja sveženj »Pripravljeni na 55«.

Na dogodku bodo med drugimi sodelovali Klaus Röhrig, predstavnik evropske mreže nevladnih organizacij Climate Action Network Europe (CAN Europe), mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, Andreja Urbančič iz Inštituta Jožef Štefan, Breda Kutin iz Zveze potrošnikov Slovenije, predstavnik Evropske komisije ter drugi slovenski strokovnjaki.

Več informacij in prijavnico na dogodek najdete na spletni strani Umanotere.