Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil Javni poziv za izbor supervizorjev v Centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov in v Centrih za duševno zdravje odraslih, kot del implementacije resolucije Nacionalnega programa za duševno zdravje 2018-2028.

S pozivom želi NIJZ izbrati supervizorje na področju duševnega zdravja, ki bi do konca trajanja 2. akcijskega načrta ReNPDZ18-28 (za obdobje 2021-2023) ali do konca implementacije ReNPDZ, izvajali redne supervizije v CDZOM ali v CDZO  vsak mesec za vse zaposlene v posameznem CDZOM ali CDZO in najmanj štirikrat letno za posamezne poklicne skupine iz CDZOM ali CDZO (diplomirane medicinske sestre, delovne terapevte, specialiste psihiatrije, specialiste otroške in mladostniške psihiatrije, klinične psihologe, psihologe, socialne delavce, logopede, klinične logopede, specialne pedagoge).

Besedilo poziva najdete na spletni strani NIJZ. Rok za prijave je podaljšan do 27. 9. 2021 do 13. ure.