Mladinski svet Slovenije vabi vse zainteresirane mladinske trenerje, ki imajo izkušnje z mladinskim delom in neformalnim izobraževanjem, k prijavi.

Pogoji za priključitev v članstvo Bazena trenerjev MSS

  • starost od vključno 21 do vključno 35 let,
  • poznavanje delovanja mladinskega sektorja,
  • izkušnje z vodenjem skupin mladih,
  • izkušnje z neformalnim izobraževanjem,
  • udeležba na MSS-jevem usposabljanju za trenerje v mladinskem delu ali drugem primerljivem usposabljanju (prijavitelj priloži dokazilo o opravljenem usposabljanju za trenerje v okviru vsaj 30 ur).

Zainteresirani najdete več informacij na spletni strani MSS. Prijavite se lahko do nedelje, 31. oktobra 2021.