Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je pripravil podzakonske akte, ki izhajajo iz novele Zakona o mednarodni zaščiti, in sicer: Uredbo o hišnem redu azilnega doma, Uredbo o hišnem redu v integracijski hiši in drugih nastanitvenih zmogljivostih Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, Uredbo o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam s priznano mednarodno zaščito ter Uredbo o uresničevanju pravic prosilcev za mednarodno zaščito.