Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je objavil javni poziv k oddaji predlogov za odličja in področna priznanja JSKD 2021,  in sicer za odličja sklada ter za področna priznanja sklada.

Odličja so najvišja priznanja sklada, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Sloveniji za delo in udejstvovanje na področju ljubiteljske kulture.

Odličji sklada so:

  • Zlata plaketa,
  • Srebrna plaketa in
  • Zlati znak.

Podeljena bo največ ena Zlata plaketa, največ pet Srebrnih plaket in največ 2 Zlata znaka, in sicer na osrednji letni slovesnosti sklada januarja 2022.

Področna priznanja so posebna priznanja sklada, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Republiki Sloveniji za delo in udejstvovanje na posameznih področjih ljubiteljskih dejavnosti

Sklad zbira predloge za naslednja področna priznanja sklada:

  • Gallusova plaketa in Gallusova listina - za področje vokalne glasbe;
  • Linhartova plaketa in Linhartova listina - za področje gledališke dejavnosti;
  • Maroltova plaketa in Maroltova listina - za področje folklorne dejavnosti;
  • Plaketa Mete Vidmar in Listina Mete Vidmar - za področje plesne dejavnosti;
  • Plaketa Vinka Štrucla in Listina Vinka Štrucla - za področje inštrumentalne glasbe;
  • Plaketa Antona Ažbeta in Listina Antona Ažbeta - za področje likovne dejavnosti.

Za leto 2021 bodo znotraj posameznih področij kulturnega ustvarjanje podeljena največ ena plaketa ter po tri listine. Prejemniki plaket in listin bodo javno razglašeni na osrednji skladovi letni slovesnosti januarja 2022. Podeljena bodo praviloma na osrednjih letnih področnih prireditvah ali prireditvah, ki jih predlaga prejemnik plakete ali listine.

Predlagatelji po tem razpisu so lahko registrirana kulturna društva in njihove zveze, kulturne organizacije in zveze iz zamejstva , področni državni svetovalci in območne izpostave sklada; slednje lahko posredujejo tudi predloge posameznikov ali neformalnih avtorskih skupin, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo.

Besedilo poziva najdete na jskd.si. Prijave so odprte do srede, 17. novembra 2021.