Iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obveščajo, da se bo v četrtek, 7. oktobra 2021, med 9.15 in 16.45 prek spleta odvila konferenca na visoki ravni "Kakovostno delo za kakovostno življenje".

Konferenca bo z vidika oblikovanja politik, najnovejših znanstvenih dognanj in dobrih praks ponudila razprave o nekaterih pomembnih vidikih kakovostnih, torej trajnostnih, delovnih okolij, zlasti varnega in zdravju neškodljivega dela, usposobljenosti za delo v vedno bolj digitaliziranih delovnih okoljih ter usklajenosti zasebnega in poklicnega življenja ob hkratnem upoštevanju demografskih sprememb ter enakih možnosti.

Program dogodka najdete tukaj (.pdf), prijave pa so odprte na tej povezavi.