Evropska komisija je 23. septembra zagnala javno posvetovanje o reviziji pravil EU na področju kakovosti zunanjega zraka. V evropskem zelenem dogovoru je bila ta pobuda napovedana v okviru cilja ničelnega onesnaževanja za okolje brez strupov.

Cilj pobude je pripraviti zakonodajni predlog za revizijo direktiv o kakovosti zunanjega zraka. Glavni elementi predloga bi zajemali tri področja politike, da se: (1) standardi EU za kakovost zraka bolje uskladijo s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije (kakor so bila posodobljena leta 2021); (2) nadalje izboljšata pravna varnost in izvršljivost zakonodajnega okvira, vključno z določbami o obveščanju javnosti, kaznih in dostopu do učinkovitih pravnih sredstev ter (3) okrepijo spremljanje kakovosti zraka, modeliranje in načrti za kakovost zraka.

V javnem posvetovanju lahko sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik, ki je dostopen na tej povezavi. Posvetovanje bo potekalo do 16. decembra 2021.