SLOGA v sodelovanju s CONCORD Europe prireja 14. oktobra mednarodno konferenco o uradni razvojni pomoči manjših držav članic EU. Na konferenci o aktualnih trendih in prihodnosti uradne razvojne pomoči (ODA) EU in Slovenije v prihodnjih letih bodo analizirali količino in kakovost uradne razvojne pomoči EU ter razmislili o potencialih doseganja obveznosti manjših držav članic EU glede uradne razvojne pomoči v luči doseganja ciljev Agende 2030.

Na treh panelih bodo deležniki tako iz vladnega kot nevladnega sektorja ter institucij EU razpravljali o izsledkih poročila AidWatch, razvojnem financiranju v jugovzhodni Evropi in o načrtu Slovenije za doseganje 0,33% BND za uradno razvojno pomoč. Prvi in drugi panel bosta potekala v angleškem jeziku, tretji pa bo moderiran v slovenskem jeziku.

Več informacij o konferenci in prijavnico najdete na spletni strani Sloge.