YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa je izdalo priročnik za razumevanje neodvisnega življenja Osebna asistenca. V publikaciji je dosledno razčlenjeno in pojasnjeno, kaj pomeni zagotavljanje enakih možnosti za neodvisno življenje aktivnih uporabnikov.

Avtorji so priročnik spisali z uporabniškega vidika, v njem natančno določijo, kaj osebna asistenca je, predvsem pa ovržejo najpogostejše napačne predstave, kaj vse naj bi obsegale storitve osebne asistence. Zaradi zares celovitega pristopa je priročnik osnovno branje za uporabnike, osebne asistent(k)e, izvajalce osebne asistence, koordinatorje invalidskega varstva in strokovno javnost.

Priročnik je natisnjen v A4 formatu in obsega 189 strani, prilagojen pa je tudi za slepe in slabovidne osebe s tehničnimi opisi, predpisano pisavo in velikostjo črk. Cena tiskanega priročnika znaša 19,5 evra, elektronska različica pa 10 evrov. Spremno besedo sta prispevala profesorica s Fakultete za socialno delo dr. Darja Zaviršek in profesor Filozofske fakultete dr. Robi Kroflič.

Naročila sprejemajo na: yhd-drustvo@yhd-drustvo.si