Svet Evrope je 12. oktobra 2021 objavil prvo poročilo o uresničevanju določil Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) v Sloveniji.

Poročilo ugotavlja, da je Slovenija dosegla velik napredek pri oblikovanju celovitega zakonskega in institucionalnega okvira ter okvira politik na področju preprečevanja nasilja v družini. Obenem pa opozarja, da je manj politične pozornosti, financiranja in politične podpore usmerjene k drugim oblikam nasilja nad ženskami, ki jih obravnava konvencija. Zato je eno od priporočil skupine GREVIO, da se mora Slovenija v prihodnje na vse oblike nasilja nad ženskami odzvati na celosten način.

Več informacij v slovenskem jeziku najdete na spletni strani Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, celotno poročilo pa je dostopno na spletni strani Sveta Evrope.