Društvo SOS telefon ob Mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami vabi na pogovor z mednarodno udeležbo o pomembnosti informacije, ki jo dobijo žrtve nasilja »Halo, doživljam nasilje, potrebujem pomoč«, ki bo v torek, 7. 12. 2021, prek spleta.

S pogovorom o pomenu prve informacije, ki jo žrtve dobijo, ko pokličejo na pomoč, želijo poudariti, kako pomembno je razumeti, da je vsak klic na pomoč lahko tisti odločilni, tisti, ki bo žrtev nasilja morda spodbudil k nadaljnjemu iskanju pomoči in dokončnemu izhodu iz nasilja.

Strokovnjakinje in strokovnjaki, ki se neposredno ali posredno srečujejo z ženskami, ki doživljajo nasilje, bodo razmišljali o dejanskem stanju in potrebah na področju nasilja nad ženskami:

 • Maja Plaz, Društvo SOS telefon
 • Dalida Horvat in Jasmina Imširović, Društvo SOS telefon
 • Teja Podgorelec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Nollalinija, Finska nacionalna telefonska linija za žrtve nasilja
 • Mateja Štirn, ISA institut, Institut za psihološko svetovanje in izobraževalno razvojne projekte
 • Frauen und Mädchennotruf Rosenheim e. V., Center, specializiran za ženske, ki doživljajo nasilje v medosebnih odnosih, Nemčija
 • Alojz Sladič, Generalna policijska uprava, Sektor splošne policije
 • Helena Govekar, Center za socialno delo Ljubljana
 • Autonome Österreichische Frauenhauser (AOF), Združenje avtonomnih avstrijskih zatočišč za ženske
 • Ivo Holc, Policijska akademija, predstavnik Slovenije v skupini GREVIO
 • Jasna Podreka, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, prostovoljka Društva SOS telefon

Vse podrobnosti o dogodku najdete tukaj (.pdf). Prijave zbirajo do 3. decembra 2021 na tej povezavi.