Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica je v okviru projektu Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju izdalo brošuro Umetnost življenja z okvaro vida.

Gre za prvo brošuro v Sloveniji, kjer so zbrane informacije o slabovidnosti, slepoti, prilagoditvah na slabovidnost in slepoto, delovanju Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica ter pripomočkih za slepe in slabovidne.

Brošura je dostopna na njihovi spletni strani.