Na Združenju DrogArt so objavili prosto delovno mesto - sodelavec v dnevnem centru in svetovalnici za mlade. Zaposlitev za določen čas, predvidoma do 31. 10. 2022 za polovični delovni čas. Začetek dela: 1. 1. 2022. 

Opis dela: delo na programu »Zmanjševanje škodljivih posledic klubskih drog med mladimi«,

izvedba aktivnosti in delo z uporabniki v fizičnem in spletnem dnevnem centru za mlade ter na terenu (psihosocialna pomoč, informiranje na temo drog in zmanjševanja škode, kratki svetovalni pogovori, organizacija in izvedba delavnic v dnevnem centru, neformalna druženja z uporabniki); izvedba svetovanj za uporabnike v svetovalnici.

Sodelovanje pri pripravi različnih informativnih gradiv in materialov povezanih z aktivnostmi dnevnega centra in svetovalnice; sodelovanje pri razvoju programa dnevnega centra; sodelovanje v timu pri razvoju in izvedbi aktivnosti na področju zmanjševanja škodljivih posledic drog ter mladinskega dela; izpolnjevanje evidenc in opravljanje potrebne administracije, sodelovanje z drugimi programi Združenja DrogArt.

Več informacij o delovnem mestu, načinu prijave in pogojih za zaposlitev najdete na drogart.org. Prijave sprejemajo do 9. 12. 2021.