Evropska komisija je 14. decembra sprejela  program Globalna Evropa v vrednosti 1,5 milijarde evrov za podporo civilnodružbenim organizacijam v obdobju 2021–2027.

Kot so ob sprejetju programa sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, bo program podpiral zlasti civilnodružbene organizacije zunaj EU, ki delujejo kot samostojni neodvisni akterji upravljanja in razvoja, ter njihovo udeležbo pri prispevanju k vključujočim in participativnim demokratičnim procesom ter boljšim razvojnim rezultatom.

Program ima dve prednostni področji:

  • Prednostno področje 1: 1,33 milijarde evrov za podporo vključujoči, participativni, opolnomočeni in neodvisni civilni družbi in demokratičnemu prostoru v partnerskih državah ter vključujočemu in odprtemu dialogu z organizacijami civilne družbe in med njimi.
  • Prednostno področje 2: 151 milijonov evrov za nadaljevanje programa za izobraževanje in ozaveščanje o razvoju (DEAR). Program spodbuja bolj obveščeno in vključujočo družbo, njegov cilj pa je povečati in okrepiti znanje, spretnosti in priložnosti državljank in državljanov EU pri spodbujanju trajnostnega razvoja in reševanju svetovnih izzivov, kot so neenakosti in ekološke krize na lokalni in svetovni ravni.

Več informacij najdete na tej povezavi.