Iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so se na nas obrnili za pomoč pri distribuciji dveh brošur med izvajalce socialnovarstvenih programov in druge nevladne organizacije, ki delujejo na področju sociale oz. se pri svojem delu srečujejo z uporabniki, ki potrebujejo pomoč.

Prva je zloženka Mreža socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo družini, ki vključuje naslove izvajalcev različnih programov s področja socialnega, družinskega in invalidskega varstva. Gre za izvajalce, ki zagotavljajo različne oblike pomoči posameznikom in skupinam, ki se znajdejo v različnih življenjskih stiskah, pri katerih potrebujejo strokovno pomoč.

Druga zloženka Materialna pomoč najbolj ogroženim osebam vključuje informacije, kako do pomoči v obliki zagotavljanja prehranskih izdelkov.

Obe zloženki sta na voljo na CNVOS. Nevladne organizacije, ki ste zainteresirane za prevzem zloženk, nam pišite na pisarna@cnvos.si.