Mreža za družbeno odgovornost Slovenije in Slovenska karitas skupaj s platformo SLOGA in partnerji vabita na  spletno posvetovanje neprofitnih organizacij o vključevanju zasebnega sektorja v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.

Namen dogodka je identifikacija stališč neprofitnih akterjev o vlogi zasebnega sektorja v MRS in MHP ter priporočil za družbeno odgovorno vključevanje zasebnega sektorja, ki bodo oporna točka za pripravo osnutka predloga Etičnega kodeksa ravnanja za podjetja v MRS in MHP

Posvetovanje bo potekalo 27. januarja 2022 med 10.00 in 12.45 prek spletne platforme Zoom. Več informacij, program in prijavnico najdete na spletni strani Sloge.

 

Posvetovanje je zastavljeno kot nadaljevanje dogodka 20. januarja, na katerem se je predstavilo vlogo in pomen zasebnega sektorja pri trajnostnem razvoju na lokalni in mednarodni ravni vsem zainteresiranim akterjem zasebnega, neprofitnega in javnega sektorja ter socialne ekonomije.