Na Andragoškem centru Slovenije so na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripravili Vprašalnik za ugotavljanje potreb po pripravi in izvajanju javnoveljavnih programov za odrasle (v nadaljevanju JVPO).

Z vprašalnikom želijo od različnih deležnikov pridobiti mnenja in ocene o tem:

  • na katerih aktualnih in prioritetnih vsebinskih  področjih bi se morali v prihodnjih letih razvijati JVPO,
  • na katere probleme v družbi bi se morali odzivati s pripravo in tudi z javnim financiranjem JVPO, 
  • na katere prioritetne ciljne skupine odraslih bi se morali osredotočiti pri pripravi novih JVPO.

JVPO, po katerih sprašujejo, so tisti javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle, po katerih udeleženci ne pridobijo javnoveljavne (stopnje) izobrazbe. V Sloveniji je razvitih okoli 20 JVPO, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba (programi so dostopni v programoteki ACS).  V te programe se je v preteklih letih vpisalo okoli 3.400 odraslih na leto (Poročilo o uresničevanju ReNPIO 2013-2020). Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1, 2018) je v 16. členu opredeli dve vrsti programov, in sicer:

  • programe za pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti ter
  • programe za dvig splošne izobraženosti.

V letu 2020 je Strokovni svet za izobraževanje odraslih sprejel nova strokovna Izhodišča za pripravo javnoveljavnih programov za odrasle.

Vabijo vas, da vprašalnik izpolnite in s tem prispevate vaše stališče pri določanju prioritetnih področij in vsebin ter ciljnih skupin odraslih, za katere je treba v prihodnjih letih pripravljati in izvajati JVPO. 

 

Povezava na vprašalnik

 

Ugotovitve in povzetke vaših odgovorov bodo pripravili v obliki poročila naročniku in predstavitev strokovni javnosti.  Vaše odgovore bodo zbirali do vključno 24. januarja 2022.