Iz Ministrstva za pravosodje obveščajo, da je Evropska komisija decembra 2021 izdala predlog nove EU direktive o kazenskopravnem varstvu okolja, ki bo nadomestila obstoječo direktivo 2008/99/EC (pdf dokumenta) ter Sporočilo o krepitvi boja proti okoljski kriminaliteti, ki spremlja predlog direktive (pdf dokumenta).

Nevladne organizacije, ki pokrivate problematiko varstva okolja in želite podati komentarje h predlogu direktive in Sporočilu, pošljite svoj odziv najkasneje do 27. 1. 2022 na naslov: irena.vogrincic@gov.si.