Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Inštitut za kriminologijo vabita na predstavitev zbornika Koga reševati v času pandemije? – Etični, medicinski in kazenskopravni vidiki triaže, ki bo v četrtek, 20. januarja ob 11. uri v akademijski dvorani. Spregovorili bodo urednica zbornika prof. dr. Renata Salecl in avtorji prispevkov.

Monografija je razdeljena na dva dela. V prvem je več znanstvenih prispevkov, ki se iz različnih zornih kotov ukvarjajo tako s problematiko triaže med epidemijo covida-19 kakor tudi s širšimi problemi celotnega odnosa med zdravstvom in človeškim življenjem. Drugi del monografije je esejski in vključuje premisleke, ki so bili predstavljeni novembra 2020 na posvetu o etičnih, medicinskih in kazenskopravnih vidikih triaže v organizaciji Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ter Sveta za razvoj pri SAZU.

Več informacij od dogodku, prijavnico ter povezavo na zbornik najdete na spletni strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti.