Ministrstvo za okolje in prostor je pretekli teden v javno razpravo posredovalo tri uredbe, in sicer Uredbo o odpadkih, Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije ter Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Komentarje in predloge na prvi dve uredbi lahko podate do 11. februarja 2022, na zadnjo pa do 29. januarja 2022.