Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva.

Zakoniti zastopnik mladoletnika brez spremstva je lahko vsakdo, ki izpolnjuje pogoje za skrbnika, določene z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, in ki se je udeležil usposabljanja in je vpisan na seznam zakonitih zastopnikov, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Usposabljanje kandidatov za zakonite zastopnike traja 40 ur, od tega 16 ur teoretičnega dela in 24 ur praktičnega dela, na podlagi javnega pooblastila ga izvaja Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

Besedilo poziva najdete na tej povezavi. Prijave so odprte do 4. februarja 2022.