Iz Platforme Sloga obveščajo, da je CONCORDE Europe objavil poročilo z naslovom  »The Road to Equality: How do EU Member States address inequalities through international cooperation?«, ki daje vpogled v to, kako naj države EU v svojih politikah in programih prednostno obravnavajo boj proti neenakostim, da bi dosegle trajnostni razvoj.

Izdelali so tudi interaktivni zemljevid s prikazi za posamezne države članice EU, tudi za Slovenijo. Do poročila lahko dostopate prek spletne strani Sloge.