Agencija Evropske unije za temeljne pravice FRA, Svet Evrope in Evropsko sodišče za človekove pravice so objavili posodobljeno različico Priročnika o evropskem pravu v zvezi z otrokovimi pravicami.

Priročnik vsebuje posodobljen pregled temeljnih otrokovih pravic v državah članicah Evropske unije in Sveta Evrope in je namenjen pravosodnim delavcem, ki niso specializirani za področje otrokovih pravic, pa tudi nevladnim organizacijam, ki se srečujejo s pravnimi vprašanji, povezanimi s pravicami otrok.

V dokumentu so obravnavane naslednje teme: • enakost; • ekonomske, socialne in kulturne pravice; • vprašanja v zvezi z osebno identiteto; • družinsko življenje; • alternativna oskrba in posvojitev; • migracije in azil; • varstvo otrok pred nasiljem in izkoriščanjem; • zaščita potrošnikov in varstvo osebnih podatkov; • otrokove pravice v kazenskopravnih in alternativnih postopkih.

Posodobljena različica je zaenkrat na voljo samo v angleščini, prevodi v druge jezike pa bodo objavljeni kasneje v tem letu.

Dostopen je na spletni strani Agencije FRA