Evropska komisija je 20. aprila pričela z javnim posvetovanjem, s katerim bodo ocenili Direktivo 2011/93/EU o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji, da se opredelijo dobre prakse in morebitne preostale zakonodajne vrzeli.

To javno posvetovanje bo podlaga za oceno in revizijo direktive EU o boju proti spolni zlorabi otrok, po potrebi bodo predlagani novi prednostni ukrepi za zagotovitev, da bo ta pravni akt še naprej dosegal zastavljene cilje.

V javnem posvetovanju sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik, ki je dostopen na tej povezavi. Posvetovanje bo potekalo do 13. julija 2022.