Svetovna mreža za boj proti prehranskim krizam je 4. maja objavila Globalno poročilo o prehranskih krizah za leto 2021, ki predstavlja ključne informacije in podatke o osebah, ki se soočajo z akutno neustrezno prehransko varnostjo in potrebujejo nujno pomoč pri preskrbi s hrano.

Po poročanju Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji poročilo navaja, da je bilo leta 2021 približno 193 milijonov ljudi v 53 državah ali na ozemljih izpostavljeno akutni neustrezni prehranski varnosti, kar je skoraj 40 milijonov več kot leta 2020. Glavno gonilo neustrezne prehranske varnosti ostajajo še vedno konflikti.

Poročilo je dostopno na fightfoodcrises.net.