Zveza društev upokojencev Slovenije v okviru Dnevov medgeneracijskega sožitja organizira okroglo mizo z naslovom »Potrebujemo dostojno in kakovostno bivanje!« - o stanovanjski problematiki starejših in mladih«, ki bo potekala v ponedeljek, 23. 5. 2022, od 12.00 do 13.30 ure na Gospodarskem razstavišču, Ljubljana.

Sodelujejo:

  • Stane Žagar, predsednik Komisije za bivanjski standard ZDUS,
  • mag. Andrej Hudoklin, direktor Nepremičninskega sklada PIZ,
  • predstavnik Medgeneracijske koalicije Slovenije,
  • mag. Katja Martinčič, občinska urbanistka na Občini Idrija,
  • Alenka Kern, vodja stanovanjskega sektorja, Stanovanjski sklad RS,
  • mag. Danilo Lončarič, v.d. direktorja Urada Vlade RS za demografijo.

Več informacij o dogodku najdete na medgeneracijsko-sozitje.si.