Zavod za certifikacijo gozdov obvešča, da je v enomesečni javni obravnavi Slovenski standard za certifikacijo gozdov PEFC. Po končani javni obravnavi se bo po potrebi sklical sestanek delovne skupine za obravnavo pripomb in uskladitev sheme. Usklajen in nacionalno potrjen dokument se bo nato predal v postopek mednarodnega sprejemanja mednarodnemu svetu PEFC.

Besedilo dokumenta in navodila za posredovanje komentarjev najdete na pefc.si. Dokument bo v javni obravnavi do 11. junija 2022.