Andragoški center Slovenije 7. junija 2022 v Radisson Blu Plaza Hotelu v Ljubljani organizira 26. Andragoški kolokvij. Dogodek, ki poteka pod okriljem Tednov vseživljenjskega učenja 2022 (TVU), nosi naziv '30 let Andragoškega centra Slovenije – Pogled na prehojeno pot in izzive prihodnosti'.

Dogodek bo potekal v dveh med seboj povezanih delih. V prvem, ki so ga naslovili Izobraževanje odraslih za svet, ki se rojeva, se bodo posvetili globalnim izzivom izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. V drugem delu z naslovom Premislek o vlogi ACS – včeraj, danes, jutri bodo zgodovinsko osvetlili položaj in vlogo ACS v sistemu vzgoje in izobraževanja skozi različne izzive, priložnosti pa tudi ovire.

Program dogodka najdete na spletni strani AK.

Vabijo vas, da se jim na dogodku pridružite – žal zaradi omejenih kapacitet na samem prizorišču – po spletu.  Udeležbo potrdite do 3. junija prek spletne prijavnice.