Agencija FRA je 8. junija objavila poročilo o temeljnih pravicah, ki vsebuje pregled dosežkov in pomanjkljivosti na področju varstva človekovih pravic v EU v zadnjem letu. V osrednjem poglavju opisuje obsežen vpliv pandemije na socialne pravice ter navaja predloge, kako obravnavati vse večje neenakosti in grožnje za socialno kohezijo.

V poročilu Agencije FRA je povzet in razčlenjen glavni razvoj dogodkov na področju človekovih pravic v EU v letu 2021. Osrednje poglavje se osredotoča na vpliv pandemije na socialne pravice ljudi, kot so izobraževanje, zaposlovanje in zdravstveno varstvo, in prikazuje vse večje neenakosti na tem področju. Prinaša tudi predloge, kako obravnavati te neenakosti, in prikaz, kako nameravajo države EU uporabiti 724 milijard evrov sredstev EU, namenjenih okrevanju po pandemiji, za spodbujanje socialnih pravic.

V njem so tudi predlogi za ukrepe, ki zajemajo vprašanja, povezana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in njeno uporabo v državah članicah, enakostjo in nediskriminacijo, rasizmom in s tem povezano nestrpnostjo, vključevanjem in enakostjo Romov, azilom, mejami in migracijami, informacijsko družbo, zasebnostjo in varstvom podatkov, otrokovimi pravicami, dostopom do pravnega varstva in izvajanjem Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, še sporočajo iz Agencije FRA.

Poročilo si lahko preberete na tej povezavi.