Andragoški center Slovenije vabi izvajalce izobraževanja za odrasle k predstavitvi svoje izobraževalne ponudbe na portalu Kam po znanje – Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Spletni portal Kam po znanje  na enem spletnem mestu predstavlja ponudbo formalnega in neformalnega izobraževanja in usposabljanja za odrasle v Sloveniji, novice o dogajanju in dosežkih v izobraževanju odraslih ter druge informacije o možnostih izobraževanja in učenja.

Vaše objave izobraževanj ACS pričakuje že junija. Da bodo programi izobraževanja in učenja učečim se resnično v pomoč, jih redno dopolnjujte in posodabljajte. Prijava na portal je brezplačna.