Usmerjevalni odbor Sveta Evrope za človekove pravice na področju biomedicine in zdravja – CDBIO je 7. junija objavil poročilo o vplivu umetne inteligence na odnos med pacientom in zdravnikom.

Poročilo preučuje potencialni vpliv umetne inteligence na človekove pravice na šestih področjih: (1) neenakost pri dostopu do visokokakovostnih zdravstvenih storitev, (2) transparentnost, (3) družbena pristranskost, (4) upadanje meritev bolnikovega dobrega počutja, (5) vprašanja avtomatizacije in vprašanja odgovornosti ter (6) pravica do zasebnosti.  

Poročilo je dostopno na spletni strani Sveta Evrope.