Evropska komisija je 21. junija sprejela predloga za obnovo evropske narave do leta 2050 in prepolovitev uporabe pesticidov do leta 2030.

Kot so ob sprejetju predlogov sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, EK predlaga zakonodajo, s katero naj bi obnovili evropsko naravo, popravili 80 % evropskih habitatov v slabem stanju ter naravi povrnili njeno vlogo v vseh ekosistemih, od gozdov in kmetijskih zemljišč do morskih, sladkovodnih in mestnih ekosistemov. Za vsako državo članico se bodo uporabljali pravno zavezujoči cilji za obnovo narave v različnih ekosistemih, ki bodo dopolnjevali obstoječo zakonodajo.

Komisija predlaga tudi pravno zavezujoče cilje za zmanjšanje uporabe in tveganja kemičnih pesticidov za 50 % do leta 2030.

Oba predloga bosta zdaj obravnavala Evropski parlament in Svet. Po sprejetju bo učinek na terenu postopen: ukrepi za obnovo narave naj bi bili vzpostavljeni do leta 2030, cilji v zvezi s pesticidi pa bi morali biti doseženi do leta 2030.

Več informacij ter povezave na dokumente najdete na tej povezavi.