Najemniški SOS vabi na izobraževanje o najemniških pravicah, ki ga organizirajo v četrtek, 30. junija, ob 18. uri na ploščadi Trga republike. Tam lahko spoznaš osnovne značilnosti varnega najemnega razmerja ter ključne najemne pravice, s katerimi lahko izboljšaš svoj pogajalski položaj.

Najemnice in najemniki smo namreč pogosto prepuščeni samovolji lastnikov in njihovim interesom po dobičku, saj je država pri reševanju stanovanjske krize že vrsto let pasivna, trg pa nereguliran.

Zato je čas, da stvari vzamemo v svoje roke! Prvi korak pa je prav poznavanje lastnih pravic in načinov njihovega spoštovanja, kar omeji zlorabe lastnikov, omogoči preventivno zaščito, predvsem pa nam zagotovi večjo varnost.