Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvešča potencialne prijavitelje o načrtovani objavi javnega razpisa za usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v višini do 14,3 milijona evrov do leta 2026.

Predmet javnega razpisa, ki bo predvidoma objavljen avgusta 2022 in bo odprt vsaj 60 dni, je razvoj in izvedba programov usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev zaposlenih na vzgojno izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno veljavne programe, za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti. 

Na najavljenem javnem razpisu bo lahko kandidiral prijavitelj, ki je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji in ima v aktu o ustanovitvi vpisano dejavnost izobraževanja.

Zainteresirane prijavitelje vabijo, da se udeležijo informativnega srečanja, ki bo potekal 5. 7. 2022 od 10. do 13. ure v veliki dvorani v pritličju ministrstva (Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana).

Več: gov.si