Europa Donna obvešča, da so v sodelovanju z ameriško organizacijo za mlade ženske z rakom dojk Young Survival Coalition zasnovali globalno raziskavo, s katero želijo prepoznati in razumeti najbolj pereče potrebe mladih žensk z diagnozo rak dojk, njihovih skrbnikov in zdravstvenih delavcev, ki jih zdravijo.

Pri pripravi vprašalnikov in diseminaciji sodeluje več kot dvajset mednarodnih organizacij.

Raziskava je zastavljena v obliki vprašalnika in je namenjen ženskam, ki so za rakom dojk zbolele pred 40. letom (ne glede na to, koliko so stare danes), njihovim bližnjim in zdravstvenim strokovnjakom, ki se srečujejo z mladimi bolnicami.

Več informacij in povezavo na vprašalnik najdete na europadonna.si.