Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja začelo z javno razgrnitvijo osnutka Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo za Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo ter predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo.

Javna razgrnitev bo trajala od 11. julija 2022 do vključno 11. avgusta 2022. Dne 22. julija 2022 pa bodo izvedli tudi javno obravnavo s predstavitvijo osnutka okoljskega poročila in predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo.

Dokumenti so dostopni na tej spletni povezavi

V okviru javne razgrnitve se boste lahko seznanili z relevantnimi dokumenti in na objavljene dokumente podali mnenja in pripombe. Vabijo vas k podajanju pisnih mnenj in pripomb, ki jih lahko oddate na obrazcu: Obrazec za podajo mnenj in pripomb

Izpolnjene obrazce posredujte na e-naslov gp.mkgp@gov.si oziroma po navadni pošti na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana do vključno 11. avgusta 2022. Prejeta mnenja in pripombe bomo javno objavili. Anonimnih mnenj in pripomb ne bodo upoštevali.

Javna obravnava s predstavitvijo osnutka okoljskega poročila in predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027):

V okviru postopka javne razgrnitve bo 22. julija 2022 od 10. do predvidoma 12. ure potekala javna obravnava s predstavitvijo vseh dokumentov. Dogodek bo potekal v Hiši EU, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana in preko spleta.

Povezava do dogodka (platforma Webex): 

Registracija na dogodek in vpis v spletno sejo dogodka bosta potekala od 9:30 do 10:00. Dogodek bo sneman. Posnetek bo dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Na javni obravnavi bosta predstavljena predlog SN 2023–2027 in osnutek okoljskega poročila. Nato bo sledila vodena razprava, na kateri bodo udeleženci imeli možnost podajanja mnenj in pripomb.

Udeležence prosijo, da se na dogodek prijavite preko sistema 1KA na povezavi: https://mkgp.1ka.si/a/3553aa7b.