Ministrstvo za pravosodje je objavilo poziv v okviru izvajanja evropskega projekta »Formalising the European Barnahus Movement through establishing training in Europe and a formal network — PROMISE 3«, ki se sofinancira iz Programa Evropske unije za pravice, enakost in državljanstvo.

Kombinirano starš – otrok kognitivno vedenjsko terapijo (CPC-CBT) so razvili v Cares-Institut v New Jersey-u (ZDA). Gre za akreditirano usposabljanje, v katerem terapevti pridobijo kompetence za izvajanje terapevtskega programa za otroke in njihove starše (ali skrbnike), v družinah, kjer starši uporabljajo neustrezne nasilne vzgojne pristope.

Pogoji za udeležbo

  • Zaključen študij psihologije (najmanj osme ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij).
  • Osnovno predznanje iz kognitivno-vedenjske terapije (Praktikum 1).
  • Znanje angleškega jezika na višji ravni.
  • Izvedba terapije je možna v okviru delovnega mesta.
  • Udeleženec ima možnost izvajanja terapij z najmanj eno družino tekom usposabljanja.
  • Izkušnje z delom z otroki vsaj tri leta.
  • Udeleženec si sam priskrbi dodatna gradiva in pripomočke, ki se uporabljajo tekom terapije, npr. namiznih iger, knjig, barvic ipd.
  • Udeleženec se zaveže zaključiti usposabljanje.
  • Udeleženec se zaveže sodelovati s Hišo za otroke do 8 ur mesečno do konca leta 2024 (priložen osnutek dogovora)

Besedilo poziva najdete na gov.si. Rok za prijavo: 5. 9. 2022.