Pri Zavodu Povod so vzpostavili Službo za pravne zadeve in kadrovska vprašanja, ki bo delovala kot pravna pisarna in bo nudila pravno pomoč v obliki podpore ter bo opravljala delo svetovalne narave. Podpora je namenjena tako organizacijam, kot zaposlenim in prostovoljcem.

Storitve pravne pisarne so predvsem orientirane v:

 • Opravljanje pravnih pregledov osnutkov in predlogov predpisov in drugih splošnih ter posamičnih aktov z vidika skladnosti z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti in z vidika pravil pravne tehnike
 • Zagotavljanje strokovnega sodelovanja in podpore na področju našega in evropskega prava
 • Dajanja pravnih mnenj v vseh zadevah iz nevladnih pristojnosti
 • Svetovanja v upravnih postopkih
 • Opravljanja pravnih pregledov pravnih poslov organizacij in dajanja strokovnih mnenj o njih za potrebe njihovih sklenitev ter njihovega pravnega oblikovanja
 • Sodelovanja pri pravnem oblikovanju pravnih poslov na področju civilne iniciative
 • Pripravljanja predlogov poravnav
 • Predlaganja zunanjih sodelavcev (odvetnika, notarja, izvedenca in druge) in dodeljevanja  v delo sodne in druge zadeve
 • Sklepanja sporazumov in iskanja poti za mirno rešitev sporov (izvensodno)
 • Svetovanja pri postopkih javnih naročil
 • Odgovarjanja na vprašanja kadrovske narave ter nudenja pravne pomoči za njihovo razrešitev.
 • Nudenja vse pravne pomoči in podpore, da delo nemoteno teče in je skladno s pravnim okvirom
 • Ostale storitve po dogovoru.

Več informacij najdete na njihovi spletni strani, z dodatnimi vprašanji pa se obrnite na pravna.pisarna@povod.si. Odgovorili bodo v najkrajšem možnem času in se dogovorili za telefonski pogovor ali srečanje v živo.