Mednarodna multikonferenca Informacijska družba  – IS 2022, osrednji dogodek slovenske informacijske družbe, računalništva, informatike in umetne inteligence, bo potekala od 10. do 14. oktobra na Institutu “Jožef Stefan” v Ljubljani.

Konference:

 • Slovenska konferenca o umetni inteligenci
 • Odkrivanje znanja in podatkovna skladišča
 • Demografske in družinske analize
 • Kognitivna znanost
 • Legende računalništva
 • Okolje
 • Vseprisotne zdravstvene storitve in pametni senzorji
 • Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij
 • Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi
 • Študentska konferenca o računalniškem raziskovanju 2022
 • Matcos 2022

Več informacij o konferenci in povabilo k oddaji prispevkov najdete na is.ijs.si. Za obiskovalce je vstop brezplačen.

 

Organizatorji še posebej izpostavljajo konferenco o Okolju. K sodelovanju vabijo avtorje, ki lahko s svojimi prispevki predstavijo nove ideje in trende na področjih, ki jih pokriva konferenca.

Prispevke pošljite v okviru naslednjih tem: • vodni viri: varovanje virov pitne vode, slovenska last vodnih virov, onesnaževanje voda, čiščenje voda • kmetijske površine: zaščita plodne zemlje in kmetijskih površin pred pozidavami, problematika pesticidov in sploh kemizacije pridelovalnih površin in okolja • gozdovi: pomen gozdov in dreves, drevesa in zelene oaze v mestih • turizem • prostorsko planiranje • odpadki • kulturna dediščina • okoljsko inženirstvo • promet • zrak • ekosistemske storitve - narava • energetika – okolje - narava • podnebne spremembe in zaščita • samopreskrba • živali • rastline • invazivne živali in rastline • geologija • ekologija splošno • okoljevarstvo • kmetijstvo • mesta • podeželje • računski in računalniški modeli.

Več informacij in navodila za posredovanje prispevkov najdete v tem dokumentu (.pdf). Rok za oddajo prispevkov je 12. september 2022.