Iz Planinske zveze Slovenije obveščajo, da je objavljen poziv za zbiranje predlogov za tehnične delovne akcije na planinskih poteh v letu 2023.

Predmet poziva je zbiranje predlogov za popravilo in sofinanciranje obnove planinskih poti, kjer je potrebna strojna nadelava oz. obnova zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti. Redno vzdrževanje planinskih poti ni predmet tega poziva.

Na poziv se lahko prijavijo planinska društva (PD), ki so skrbniki za obnovo predlagane planinske poti.

Besedilo poziva najdete na pzs.si. Prijave sprejemajo do 26. septembra 2022.