Francoska organizacija INCO upravlja s finančnim instrumentom Social Tides, v okviru katerega izvaja program Aspire Track. Namen programa je podpreti socialne podjetnice in podjetnike, ki si prizadevajo za reševanje lokalnih izzivov v njihovih skupnostih. Program se izvaja s podporo Google.org, v Sloveniji je partner Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe.

Aspire Track je intenzivni spletni program za udeleženke in udeležence, ki začenjajo s socialnim podjetništvom, in vključuje sklop modulov usposabljanj in delavnic.

S tem pozivom iščejo trenerke in trenerje, ki bodo za udeležence izvedli usposabljanja oz. delavnice na naslednjih vsebinskih področjih (modulih):

  • Uvajanje in predstavitev socialnega podjetništva
  • Vrednote in trajnostne rešitve
  • Priložnosti za socialno podjetniško poslovanje
  • Načrtovanje in doseganje vplivov
  • Poslovno načrtovanje
  • Tehnologija in komunikacija
  • Pitching
  • Ekosistem za podporo socialnemu podjetništvu

Izvedba modulov je predvidena v obdobju oktober – december 2022. Izvedba vsakega modula je predvidena v obliki usposabljanja oz. delavnice v dolžini približno 3 ur, ki jo bo izvedla izbrana trenerka oz. trener. Delavnice za udeležence bodo potekale v slovenskem jeziku preko spleta.

Več informacij najdete v tem dokumentu (.pdf), prijave sprejemajo do srede, 5. 10. 2022, prek spletne prijavnice.