Strokovni svet RS za šport obvešča nacionalne športne zveze, občinske športne zveze, športnike in strokovne delavce v športu, da lahko do 27. septembra 2022 predlagajo kandidate za člane Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za mandat 2022-2027. Besedilo poziva in obrazec najdete na gov.si.