Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije vabi strokovne delavce vrtcev in šol na 40 urno strokovno izobraževanje, ki zajema: 32 pedagoških ur predavanj (preko ZOOM-a) in 8 pedagoških ur supervizije (delo v manjših skupinah, preko ZOOM-a).

Vsebine programa so nastale na podlagi večletnega opazovanja, evalviranja in prepoznavanja potreb zaposlenih v VIZ po dodatnih znanjih za delo z otroki/mladostniki z avtizmom. Dodatno obogatijo program bogata teoretična znanja in različne praktične izkušnje vseh izvajalk.

Po zaključenih predavanjih in delavnicah bodo izvedli redno spremljanje praktičnega dela udeležencev še 3 mesece po zaključenih teoretičnih predavanjih (redna supervizijska srečanja v manjših skupinah). Prav tako bodo prenos v prakso dosegli s praktičnim načrtovanjem individualiziranega programa, s konkretnim prepoznavanjem senzornih potreb otroka, s katerim izvajajo VIZ delo in načrtovanjem učinkovitih prilagoditev, z načrtovanjem konkretnih oblik strukturiranega poučevanja in z uporabo v praksi, z analizo vedenja na konkretnih primerih.

Več informacij, program in prijavnico najdete na zveza-avtizem.eu. Kotizacija.