Mednarodna organizacija dela (ILO), Walk Free in Mednarodna organizacija za migracije (IMO) so 12. septembra predstavile najnovejše svetovne ocene o novodobnem suženjstvu, ki kažejo, da je bilo v letu 2021 v sodobno suženjstvo ujetih 50 milijonov ljudi, od tega 28 milijonov v prisilnih oblikah dela in 22 milijonov v prisiljenih porokah.

Mednarodne organizacije so ob objavi podatkov opozorile, da se število ljudi, ujetih v sodobnih oblikah suženjstva, v zadnjih petih letih močno povečuje in je v obdobju od leta 2016 do leta 2021 naraslo za 10 milijonov.

Do poročila lahko dostopate na ilo.org.